หน้าแรก ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์  
รับสมัตรนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดวารสาร
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม
ข้อมูลโรงเรียน
.::  ประวัติโรงเรียน
.::  ศูนย์รวมใจ
.::  วิสัยทัศน์
.::  เอกลักษณ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
.:: วิทยาศาสตร์
.:: คณิตศาสตร์
.:: ภาษาต่างประเทศ
.:: ภาษาไทย
.:: สังคมศึกษาฯ
.:: สุขศึกษา-พลศึกษา
.:: ศิลปศึกษา
.:: การงานอาชีพฯ
.:: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

รางวัลเกียรติยศ
.:: ศิลปหัตถกรรมฯ66
     ระดับเขตพื้นที่ฯ
     ระดับภาค
     ระดับชาติ
.:: ศิลปหัตถกรรมฯ65
     ระดับเขตพื้นที่ฯ
     ระดับภาค
.:: ศิลปหัตถกรรมฯ64
     ระดับเขตพื้นที่ฯ
     ระดับภาค
     ระดับชาติ
 
 

ตรวจสอบผลการเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวันชัย  ทันสมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
- ประวัติ -นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
- ประวัติ -


พี่น้องชมพู-ฟ้า
.:: สวนกุหลาบวิทยาลัย
.:: นนทบุรี
.:: สมุทรปราการ
.:: ปทุมธานี
.:: รังสิต
.:: เพชรบูรณ์
.:: สระบุรี
.:: นครสวรรค์
.:: ธนบุรี
.:: นครศรีธรรมราช
.:: แฟนเพจสวนชลฯ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.:: กระทรวงศึกษาธิการ
.:: ศธภ.9
.:: สพม.18
.:: ศธจ.ชลบุรี
.:: ศธจ.ระยอง
.:: พิมพ์สลิปเงินเดือน
 
 
 รอบรั้วชมพู - ฟ้า
       
12 มกราคม 2561
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบ สัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกรีฑาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้ง 11 สวน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม
24 ธันวาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้ง 11 สวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ภาพกิจกรรม
4 ธันวาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ วันที่ 4-7 ธันวาคม 2561
ภาพกิจกรรม
4 ธันวาคม 2560
นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนนงนุช วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561
ภาพกิจกรรม
4 ธันวาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนนงนุช วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561
ภาพกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ แห่งชาติ โดยมีผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เขาร่วม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือในประเทศไำทย
ภาพกิจกรรม
19 กันยายน 2560
นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แวะเยี่ยมเยียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีนายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม
15 กันยายน 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอ โครงงานขยะความดี
ภาพกิจกรรม
15 กันยายน 2560
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม

11 กันยายน 2560
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการ นำคณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม

8 กันยายน 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต ส่วนของ บริษัทสร้างการดี ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดเสมาสร้างการดี โดยสภานักเรียน
ภาพกิจกรรม
6 กันยายน 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสร้างเครือข่ายภาคี ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ EEC
ภาพกิจกรรม
5 กันยายน 2560
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เข้าเประเมินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
4 กันยายน 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดการสอบ TEDET ประเมินวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นม.1-3 เป็นโครงการของ สสวท. เพื่อให้นักเรียนประเมินความรู้ของตนเอง
ภาพกิจกรรม
29-30 สิงหาคม 2560
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน เปิดงานค่ายคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ. บางละมุง จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
30 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและจำลองสถานการณ์ ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2560
ภาพกิจกรรม
26 สิงหาคม 2560
คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English day camp 2017 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
25 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เข้าเประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
ภาพกิจกรรม
22 สิงหาคม 2560
คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ภาพกิจกรรม
18 สิงหาคม 2560
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม

11 สิงหาคม 2560
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีในรัชกาลที่ 9 โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกัน การตักบาตร และลงนามถวายพระพร
ภาพกิจกรรม

7 สิงหาคม 2560
รองผู้อำนวยการณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม เป็นตัวแทนผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดห้องเรียน และให้โอวาทกับนักเรียน
ภาพกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.18 ครั้งที่ 2 และฝึกทักษะลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง
ภาพกิจกรรม
27 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำโดย ผอ.วันชัย ทันสมัย ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ภาพกิจกรรม

22 กรกฎาคม 2560
ผอ.วันชัย ทันสมัย เดินทางมาเปิดงานอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Ulead ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม

22 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่า สู่แผ่นดิน" ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) โดยมีครูและนักเรียนชั้นม. 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

13-22 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับคัดเลือกจาก CIOFF เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแสดงวัฒนธรรมที่ประเทศได้หวัน โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

12 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการยุวชนประกันภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักเรียน ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม

5-7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และร่วมกับอบต.บ่อวินนำขบวนแห่เทียนถวายเทียนพรรษาที่วัดห้วยปราบ
ภาพกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจเยี่ยมและประเมินภายในสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
30 มิถุนายน 2560
กิจกรรม suanchon freshy day 2017 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาพกิจกรรม
28 มิถุนายน 2560
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นักเรียนและครูร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ภาพกิจกรรม
22 มิถุนายน 2560
ทัศนศึกษา ม.1 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
ภาพกิจกรรม

17-18 มิถุนายน 2560
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6
และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2017 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาพกิจกรรม

12 มิถุนายน 2560
รายการช่อง 9 การ์ตูน ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT มาจัดกิจกรรมพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5 ให้กับนักเรียน เพื่อส่งผลงานชิงทุนไปประเทศญี่ปุ่น
ภาพกิจกรรม
15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ระลึกถึงพระคุณของครู
ภาพกิจกรรม
15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันละอ่อน เป็นการต้อนรับน้อง ม.1และ ม.4 โดยพี่ๆ ม.6 อย่างอบอุ่น
ภาพกิจกรรม
19 - 20 เมษายน 2560 
วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ อาคารอบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
1 - 2 เมษายน 2560  
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ อาคารอบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
       
 
พบกับพวกเราได้บน FACEBOOK
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  
เลขที่ 8 หมู่3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  โทรศัพท์ : 038-119649  โทรสาร : 038-119649
ติดต่อทีมงาน ICT โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี E-mail : suankularbchon@gmail.com
กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนา สามารถส่งอีเมลล์มาติชมกันได้ค่ะ
©