Up
รอบรั้ว ชมพู - ฟ้า  ปีการศึกษา 2557

 

29 มีนาคม 2558
การสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาพกิจกรรม
26-27 มีนาคม 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม
20 - 24 มีนาคม 2558
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
21 มีนาคม 2558 รางวัลชมเชย
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรบินสัน สุพรรณบุรี
ภาพกิจกรรม
11 มีนาคม 2558
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี
ร่วมกิจกรรมวันจากเหย้า
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ระดับชาติ ณ อิมแพคอรีนา เมืองทองธานี
ภาพกิจกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2558
วันแห่งความสำเร็จของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2558
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ภาพกิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18
ตรวจเยี่ยมร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ซึ่งเป็นสนามสอบ Onet นักเรียนชั้นม.3
ภาพกิจกรรม
26 มกราคม 2558
จัดกิจกรรม J-Garden
โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
16 มกราคม 2558
ผู้บริหารและคณะครูร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ร่วมงานวันครู 2558 สหวิทยาเขตชลบุรี 3
ณ โรงเรียนบางละมุง
ภาพกิจกรรม
25 ธันวาคม 2557
ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปี
กับกิจกรรมวันคริสต์มาสที่สนุกสนาน
จากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ภาพกิจกรรม
ของฝากจากครูฝึก
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3
ณ ค่ายลูกเสือ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ภาพกิจกรรม
10-12 ธันวาคา 2557
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3
ณ ค่ายลูกเสือ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ภาพกิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2557
คณะครูและนักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ร่วมต้อนรับผอ.โกศล ดาราพิสุทธิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2557
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน กล่าวลาคณะครูและนักเรียน
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม
7 สิงหาคม 2557
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหา มหาราชินี
ภาพกิจกรรม
4 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติมปีการศึกษา  [2558]  [2559]