Up
รอบรั้ว ชมพู - ฟ้า  ปีการศึกษา 2558

 

11 เมษายน 2559
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "กตัญญูบูชาคุณ"
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 18
ภาพกิจกรรม
9 - 10 เมษายน 2559  
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครอง
ในการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรม
7 เมษายน 2559
รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
ภาพกิจกรรม
31 มีนาคม 2559  
กิจกรรมวันจากเหย้า
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม
20 - 24 มีนาคม 2559
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
การทดสอบความสามารถพิเศษ
และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาพกิจกรรม
19 - 29 มีนาคม 2559
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "ถวายพ่อหลวง"
ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบลคลองกิ่ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
18 - 20 มีนาคม 2559
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน
ณ วัดนาตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
6 มีนาคม 2559
สจ.สุภาพ อินทรักษา ให้เกียรติเป็นประธาน
ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2559
วันแห่งความสำเร็จของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2559
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
26 มกราคม 2558
จัดกิจกรรม J-Garden
โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
13 มกราคม 2559
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมชมพูฟ้า
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
29 ธันวาคม 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ร่วมกิจกรรม กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
ณ ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต
ภาพกิจกรรม
25 ธันวาคม 2558
ร่วมส่งความสุขส่งท้ายปี
กับกิจกรรมวันคริสต์มาสที่สนุกสนาน
จากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ภาพกิจกรรม
8 - 10 ธันวาคม 2558
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
4 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
1 ธันวาคม 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ยินดีต้อนรับ
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ภาพกิจกรรม
29 พฤศจิกายน 2558
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยนายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมด้วยนายบัญชา ผลานิสงค์ ประธานเครือข่ายฯ
ภาพกิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2558
วันพบครูของลูกรัก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ภาพกิจกรรม
29 ตุลาคม 2558
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักรในโครงการ 5ส
ภาพกิจกรรม
1 ตุลาคม 2558
นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม
15 กันยายน 2558
นักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จำนวน 50 คน
ได้เข้าร่วมโครงการรอบรั้วสีเขียว
ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ภาพกิจกรรม
4-6 กันยายน 2558
วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
และเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา อบต.บ่อวิน
ภาพกิจกรรม
22-23 สิงหาคม 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
ณวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
21 สิงหาคม 2558
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในงาน
"มหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" สพม.18  ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรม   ภาพข่าวสพฐ.
18 สิงหาคม 2558
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Day
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม"
ภาพกิจกรรม
18 สิงหาคม 2558
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว สพม.18
ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้
และเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2558
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และการมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ปี2558
ภาพกิจกรรม
4 สิงหาคม 2558
คณะเยี่ยมนิเทศการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา ระยะที่ 2
และการรับมอบพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
29 กรกฎาคม 2558
ร่วมขบวนแห่เทีียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยปราบ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ตามหลักพุทธศาสนิกชน
ภาพกิจกรรม
17 กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนอาเซียน
และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จาก สพม.18
เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
1 กรกฎาคม 2558
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ของคณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารี
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ภาพกิจกรรม
18 มิถุนายน 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันละอ่อน ปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรม
18 มิถุนายน 2558
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
7 มิถุนายน 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันพบครูของลูกรัก
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม
3 มิถุนายน 2558
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง
ภาพกิจกรรม
7-8 พฤษภาคม 2558
การประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานผู้วิจัยนำร่อง
ตามโครงการสวนกุหลาบฯศึกษา ระยะที่ 2
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมปีการศึกษา  [2557]  [2559]