ขั้นตอนการเลือกชุมนุม  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560
1. สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดลิงก์ https://goo.gl/G6ek6v
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนให้เรียบร้อย
3. เลือกชุมนุมที่สนใจ  เลือกกิจกรรมชุมนุมตามที่สนใจเพียง 1 กิจกรรม จากนั้น "กดส่ง"
ในแต่ละชุมนุมจะรับนักเรียนจำนวนจำกัด (หากเลือกแล้วพบว่าชุมนุมเต็มให้รอลงทะเบียนภายหลัง)
4. ประกาศผล  นักเรียนรอฟังประกาศผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
(หากไม่มีชื่อในชุมนุมให้รอลงทะเบียนใหม่ซึ่งจะแจ้งกำหนดการในภายหลัง)
5. สอบถามเพิ่มเติม  อ.รัชชาภรณ์ มีสวน โทรศัพท์ : 092-6584995
อ.นันท์นภัส ไสยเกตุ โทรศัพท์ : 090-134670
ดาวน์โหลดประกาศ
  ข่าวประกาศ
  แบบรายงานการปฏิบัติงาน   
         แบบรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรอยพระราชา   
         กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ดาวน์โหลดเอกสาร