นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียน   โดย ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวนักเรียน   และ รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน